Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

19. yüzyıl Amerikan roman-öykü yazarı ve edebiyat eleştirmeni olan, kısa öyküye getirdiği tanımlama yaklaşımları günümüzde de geçerliğini koruyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edgar Allan Poe
B
Henry James
C
Italo Calvino
D
Gustave Flaubert
E
Rita Felski
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in eserinde belirttiği tragedyanın ilkelerinden biri değildir?

A
Olay örgüsünün mutlu başlayıp sonuçlanması beklenir. yıkımla
B
Sergilenen kusur, acı ve zarar olmamalıdır. verici
C
Olaylar kusursuz bir dille, manzum sergilenir. şekilde
D
Çirkinlikler, kabalıklar arka planda kalır.
E
Kişileri soylu ve erdemlidir.
Soru 3

Ansiklopedik yaşam öyküleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ayrıntılara, özel yaşamına, karakterine girilmeden eserleri ve yaptığı önemli işler belirtilir.
B
Ülkesinde ve dünyada herhangi bir nedenle iz bırakmış, eser vermiş kişilere dair maddeler yer alır.
C
Genel hatlarıyla ve çok kısaca o kişinin yaşamı nesnel olarak ve temel düzeyde aktarılır.
D
Değeri belgelere değil, birinci derece gözlemlere dayalıdır.
E
Amaç, okurun bilgiye en hızlı açık ve kesin biçimde ulaşmasıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yayımlanmış nehir söyleşilerinden biridir?

A
Nam-ı Diğer Kaptan: Attilâ ilhan’ı Dinledim
B
Bir Uzun Adam: ilhan Berk
C
Sevdalım Hayat: Zülfü Livaneli
D
Bir Dinozorun Anılar: Mina Urgan
E
Kısa Hayat Öyküm: Abidin Dino
Soru 5

Ferhad ile Şirin adlı oyunun geçtiği mekân ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oyunun geneline bakıldığında sanat ehli olan kişilerle Arzen halkından olan kişiler açık mekânlarda görülür.
B
Oyun monarşik yönetim şeklinin uygulandığı Arzen ülkesinde geçer.
C
Dış mekân kendi kabuğuna çekilmiş hâkimiyeti elinde bulunduran kesimin mekânıdır.
D
iç mekânlarda geçen sahnelerde kişiler tedirginlik ve bilinmezlik yaşarlar.
E
Dış mekânın geçtiği sahnelerde hoşgörünün, özgüvenin, yaşama sevincinin hâkim olduğu bir atmosfer vardır.
Soru 6

“Çalıkuşu” adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Romanda mekânlar gizlenmemiş, şehirlerle ilgili geniş tasvirlere yer verilmiştir.
B
Roman kısım olarak belirtilmiş beş ana bölümden oluşur.
C
Ben-anlatıcı romanın ilk dört ana bölümünün anlatıcısıdır.
D
Anlatıdaki bölümlerin her biri bir yer değişikliği ile başlar.
E
Romanda daha çok Feride’nin bakış açısından dış dünyanın duygusal tasvirlerine rastlanır.
Soru 7

Yaşam öyküsü türünde Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Belgesel bilgiye dayalı yaşam öyküsü romanıdır. Eserde, Mustafa inan’ın İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitim yaşamı, kişiliği, eğitmenliği, yöneticiliği, zevkleri, arkadaşları ve öğrencileriyle ilişkileri çevresindekilerden derlenen bilgiler ışığında, roman kurgusunda anlatılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Zamanlar O Da Çocuktu
B
Çok Şey Yarım Hâlâ
C
Bir Bilim Adamının Romanı
D
Tutkunun Romanı
E
Ömrüm Benim Bir Ateşti
Soru 8

Tiyatro binalarında, sahne düzenlemelerinde, oyunculukta ve yazarlıkta barok üslubun hâkim olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Dönem
B
Romantik Dönem
C
Rönesans Dönemi
D
Antik Yunan Dönemi
E
Roma Dönemi
Soru 9

“Edebiyat Tarihinde Usûl” adlı kitabı ile Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihi konusundaki görüşlerini büyük ölçüde etkileyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pierre Corneille
B
Roland Barthes
C
Gustave Lanson
D
Harold Pinter
E
Jean Genet
Soru 10

Fransız edebiyatında eleştiri ile denemeyi birbirine yaklaştırarak yeni bir tarz deneyen ve bu kapsamdaki yazılarını “Eleştirel Denemeler” başlıklı eserinde toplayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roland Barthes
B
Harold Pinter
C
Jean Genet
D
Samuel Beckett
E
Edward Albee
Soru 11

Roman tarihinde en çok okunan ve adından en cok söz edilen, modern romanın başlangıcı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırmızı ve Siyah
B
Tom Jones
C
Büyük Umutlar
D
Duygusal Eğitim
E
Don Kişot
Soru 12

“Türkiye Mektupları” adlı eserin yazarıdır. Kocasının İstanbul’da elçi olarak bulunduğu 1716-1717 yıllarında İngiltere’deki dostlarına yazdığı mektuplarla Osmanlı hayatını ve İstanbul ile ilgili gözlemlerini anlatmıştır. Geniş yankı uyandıran bu mektupların Türkiye açısından önemi Batılı okura gerçek Türk yaşayışını anlatmış olmasıdır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emily Bronte
B
Lady Mary Wortley
C
Jane Austen
D
Harper Lee
E
Mary Shelley
Soru 13

Denemenin Türk edebiyatında asıl kimliğine kavuşmasını sağlayan, “deneme ‘ben’in ülkesidir” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
B
Nurullah Ataç
C
Beşir Fuad
D
Yaşar Nabi
E
Ahmet Şuayb
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Ferhad ile Şirin” adlı oyunun kahramanlarından biri değildir?

A
Behzad
B
Mehmene Banu
C
Hekimbaşı
D
Hacer Ana
E
Derviş
Soru 15

“Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adlı eserinde Cahit Külebi için “Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile zaman zaman kötümser, güvensiz kendi türküsünü söyledi.” yorumunu yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülbaki Gölpınarlı
B
Haşan Âli Yücel
C
Beşir Ayvazoğlu
D
Afet inan
E
Behçet Necatigil
Soru 16

Aşağıdaki Türk edebiyatında portre türü metin ve yazarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
99 Yüz-Cemal Süreya
B
Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil-Yahya Kemal
C
Bir Avuç İnsan-Çetin Altan
D
Kar Altında Güller Var-Remzi inanç
E
Gün Gördüm Yüzler Gördüm-Remzi inanç
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tiyatroda “sembolist dönem”in özelliklerinden biri değildir?

A
Tiyatronun konusunun soyut, düşsel ve büyülü olanın dünyası olmalı
B
Yeni estetik düzenlemeler aranmalı
C
Gerçekçi tiyatronun biçimsel kalıpları kırılmalı
D
Gerçeğe benzerlik kuralı aşılmalı
E
Anlam ağırlık kazanmalı, sözün görevi bu anlamı açık ve anlaşılır kılmak olmalı
Soru 18

Richards'a göre, aşağıdakilerden hangisi bir şiiri incelerken okurun düştüğü anlama hatalarından biri değildir?

A
Bir şiirdeki nesnel ve nesnel olmayan imajları kendi istediği gibi yorumlayıp şiirin amaçlarının dışına çıkmak
B
Şiirin ifade tonunu, amacını, taşıdığı duyguları anlayamamak
C
Şiirde anlatılan konuyu kendi yaşantısıyla karıştırmak ve yorumu bu yöne kaydırmak
D
Kelimelerin taşıdığı ahenk, tempo vb. beş duyuyla algılanabilecek özellikleri tanıyamamak
E
Şiiri anlamak için yazarın biyografisindeki ayrıntıları iyice araştırmamak
Soru 19

Her an hayatın içinde olan sözcükleri daha önce hiç kurulmamış cümlelerin, söylenmemiş dizelerin parçasına dönüştüren sanat dalma ne ad verilir?

A
Resim
B
Tiyatro
C
Sinema
D
Edebiyat
E
Opera
Soru 20

Dadacı tiyatro anlayışı ile Freud’un bilinçaltı kuramı etkisinde, gerçekçi tiyatroya karşı, avangart bir anti-tiyatro olan, mantık ve akıl dışı olanı, düş ve hayal dünyasını, bilinçaltı saplantıları, cinsellik içgüdüsünü ortaya çıkarmaya, gerçekliği yıkarak düş ile gerçek arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya çalışır.
Yukarıda sözü edilen tiyatro eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çağdaş
B
Absürt
C
Gelecekçi (Fütürist)
D
Gerçeküstücü (Sürrealist)
E
Dışavurumcu (Ekspresyonist)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x