Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Denemenin Türk edebiyatında asıl kimliğine kavuşmasını sağlayan, “deneme ‘ben’in ülkesidir” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
Nurullah Ataç
D
Peyami Safa
E
Yaşar Nabi
Soru 2

Nâzım Hikmet’in Ferhad ile Şirin oyununda Mehmene Banu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Oyun sürecinde değişime uğrayan, ani ruh değişimleri yaşayan, kararsızlık ve ikilemde kalan karmaşık bir kişiliktir.
B
Ferhad’a buyurduğu Demirdağ engelini sonuna kadar savunur.
C
Şirin’den daha güzeldir.
D
Gelenekteki biçimiyle bire bir örtüşür.
E
Kardeşi Şirin’e karşı son derece acımasızdır.
Soru 3

Odak noktasının kişilerin üzerinde değil, kişilerin çevirdiği türlü dalaverelerde olduğu komedya türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik
B
Töre
C
Romantik
D
Dolantı
E
Karakter
Soru 4

“Çalıkuşu” adlı roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ben-anlatıcı romanın ilk dört ana bölümünün anlatıcısıdır.
B
Roman kısım olarak belirtilmiş beş ana bölümden oluşur.
C
Romanda mekânlar gizlenmemiş, şehirlerle ilgili geniş tasvirlere yer verilmiştir.
D
Anlatıdaki bölümlerin her biri bir yer değişikliği ile başlar.
E
Romanda daha çok Feride’nin bakış açısından dış dünyanın duygusal tasvirlerine rastlanır.
Soru 5

Roman kişisinin aklından geçenleri üçüncü tekil kişi anlatıcı tarafından doğrudan, dolaylı ya da serbest dolaylı anlatı kipinde aktarması yöntemine ne ad verilir?

A
Bilinç akışı
B
iç çözümleme
C
Üst kurmaca
D
iç konuşma
E
Metinlerarasılık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi imaj çeşitlerinden biri değildir?

A
Tat
B
Koku
C
Görsel
D
Dokunma
E
Anlamsal
Soru 7

Pierre Corneille, Jean Racine, Moliere gibi büyük oyun yazarlarının yetiştiği, Fransız tiyatrosunun en parlak dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik
B
Romantik
C
Rönesans
D
Antik Yunan
E
Roma
Soru 8

Irk-çevre-an düşüncesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Charles Darwin
B
Sigmund Freud
C
Platon
D
Hippolyte Taine
E
Aristoteles
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Havuz Başı öyküsünde diyalogların işlevlerinden biri değildir?

A
Öyküde öncelikle bir anlatım tekniği olarak kullanılmaktadır.
B
Öykü kişilerinin okura yansıtılmasında işlev görmektedir.
C
Kişilerin yazar tarafından anlatılmasında yardımcı görevi üstlenir.
D
Anlatıcı kahramanın, diğer öykü kişilerine karşı tavrını belirginleştirir.
E
Öyküdeki olay örgüsünün durağanlaşmasını sağlayıcı bir unsurdur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tiyatroda “sembolist dönem”in özelliklerinden biri değildir?

A
Anlam ağırlık kazanmalı, sözün görevi bu anlamı açık ve anlaşılır kılmak olmalı
B
Gerçekçi tiyatronun biçimsel kalıpları kırılmalı
C
Tiyatronun konusunun soyut, düşsel ve büyülü olanın dünyası olmalı
D
Yeni estetik düzenlemeler aranmalı
E
Gerçeğe benzerlik kuralı aşılmalı
Soru 11

Vladimir Propp'un anonim masallara yönelik bir çizelgesinin çağdaş metinler için de geçerli olup olmayacağının denenmesiyle başlayan ve edebiyat eserini bir yapı olarak algılamayı öneren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik kuram
B
Metinlerarasılık
C
Göstergebilim
D
Yapısalcılık
E
Biçimselcilik
Soru 12

Stroud'a göre, alegorik bir temele dayanan, ve yazarın temel amacının okurun ahlâkî algılarında belirli bir etki yaratmak, onu zenginleştirmek olduğunu ileri sürdüğü öykü türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihî
B
Olay
C
Durum
D
Tematik
E
Karakter
Soru 13

Ansiklopedik yaşam öyküleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkesinde ve dünyada herhangi bir nedenle iz bırakmış, eser vermiş kişilere dair maddeler yer alır.
B
Değeri belgelere değil, birinci derece gözlemlere dayalıdır.
C
Genel hatlarıyla ve çok kısaca o kişinin yaşamı nesnel olarak ve temel düzeyde aktarılır.
D
Ayrıntılara, özel yaşamına, karakterine girilmeden eserleri ve yaptığı önemli işler belirtilir.
E
Amaç, okurun bilgiye en hızlı açık ve kesin biçimde ulaşmasıdır.
Soru 14

Bir sanat ya da düşünce eserini belli estetik ölçütler çerçevesinde sistemli bir biçimde değerlendiren yazılara ne ad verilir?

A
Deneme
B
Eleştiri
C
Gezi yazısı
D
Mektup
E
Söyleşi
Soru 15

Türk halk şiirinde ozanın kendi yaşam çizgisini ana hatlarıyla dile getirdiği; kaderci bir kabullenmeyle yaşamın zorluklarıyla, dünyayla, çağıyla şiirin olanakları çerçevesinde hesaplaştığı eserlere ne ad verilir?

A
Yaşamname
B
Yaşam öyküsü
C
Yaşname
D
Yaş öyküsü
E
Tecrübename
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şiirin dokusunu oluşturan ana bileşenlerden biri değildir?

A
imaj
B
Duygu
C
Ses
D
Ritim
E
Anlam
Soru 17

Halide Edip Adıvar'ın Türk edebiyatında özyaşam öyküsü türünün cok önemli bir dönüm noktası kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinekli Bakkal
B
Yeni Turan
C
Türk'ün Ateşle imtihanı
D
Ateşten Gömlek
E
Mor Salkımlı Ev
Soru 18

Öyküleri tür ve içerik olarak iki farklı gruba ayıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edgar Allan Poe
B
Neil Gaiman
C
James Cooper Lavvrence
D
Charles Dickens
E
Anton Çehov
Soru 19

İronik bir üslupla tarih, siyaset ve toplum meselelerine değinen, bağnazlık başta olmak üzere dönemin toplumsal sorunlarını dile getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Voltaire
B
Montaigne
C
Aristoteles
D
Cicero
E
Platon
Soru 20

Yazarın bir başka metnin parçalarını yeniden yorumlayarak yazması ve kendi metninin bütünlüğü içinde harmanlamasına ne ad verilir?

A
Alıntı
B
Pastiş
C
intihal
D
Yeniden yazma
E
Dolantı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x