Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devleti sınırlamaya ve hukukla bağlamaya ilişkin ihtiyaca karşılık olarak ortaya çıkan harekete ne ad verilir?

A
Cumhuriyet
B
Demokrasi
C
Anayasacılık
D
Devrimcilik
E
Halkçılık
Soru 2

Sivil yönetimin amacının bireyin devleti önceleyen haklarından biri olan mülkiyet hakkını korumak olduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vladimir Lenin
B
John Stuart Mili
C
Herbert Spencer
D
Kari Marx
E
John Locke
Soru 3

Orta-Çağ’da bir monarkın krallığını yönetme iktidarı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruluk
B
Yönetim
C
Otorite
D
Hiyerarşi
E
Egemenlik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Kari Marx’ın ekonomik sisteme dayanarak yaptığı toplum sınıflandırmalarından biri değildir ?

A
Sosyalist
B
Kapitalist
C
Köleci
D
Küresel
E
Feodal
Soru 5

Göreli olarak uyumun ağır basmadığı, egemen olmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Toplumun çözülmeye başlaması
B
Toplumun yeniden toparlanması
C
Toplumun diğerleriyle birleşmesi
D
Toplumun kendini yenilemesi
E
Toplumun canlanması
Soru 6

İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun-i Esasi hangi yılda imzalanmıştır?

A
1839
B
1851
C
1856
D
1876
E
1899
Soru 7

Demokratik sistemlerde siyasi iktidarı ele geçirme veya ona ortak olma amacıyla örgütlenmiş topluluklara ne ad verilir?

A
Çıkar grubu
B
Baskı grubu
C
Sivil toplum örgütü
D
Lobicilik
E
Siyasi parti
Soru 8

Mahkemelerin yasama ve yürütmeden bağımsız olarak örgütlenmeleri ve özlük işlerini kendilerinin yerine getirmelerine ne ad verilir?

A
işlevsel bağımsızlık
B
Organik bağımsızlık
C
Yargıç bağımsızlığı
D
Yargıç güvencesi
E
Anayasal güvence
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi demokratik seçim ve seçim sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Gizlilik ilkesi
B
Kapalı sayım ilkesi
C
Serbestlik ilkesi
D
Eşit oy ilkesi
E
Bireysellik ilkesi
Soru 10

Eski Yunan’da oy kullanma hakkına sahip olan mülk sahibi kentlilerin oy kullanabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekiyordu?

A
20
B
25
C
30
D
35
E
40
Soru 11

Üçüncü kuşak haklarda daha cok hangi ülkeler ön plandadır?

A
Gelişmiş ülkeler
B
Gelişmekte olan ülkeler
C
Sosyalist ülkeler
D
Az gelişmiş ülkeler
E
Geri kalmış ülkeler
Soru 12

Birleşmiş Milletlerin kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ile ilgili yaptığı uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Hakları Sözleşmesi
B
Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Sözleşmesi
C
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Avrupa insan Hakları Beyannamesi
Soru 13

Sadece dindarların değil aynı zamanda belli bir dine bağlı olmayan yurttaşları da kamu güvencesi altına alan ilkeye ne ad verilir?

A
Demokrasi
B
Laiklik
C
Toplum sözleşmesi
D
Küreselleşme
E
Liberalizm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardan biridir?

A
Dayanışma hakları
B
Siyasal haklar
C
Bilgiye erişim hakları
D
Kültürel haklar
E
Sendikalaşma hakları
Soru 15

16. yüzyılda egemenlik kavramını ortaya çıkaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thomas Hobbes
B
Dante
C
Jean Bodin
D
Aquinumlu Thomas
E
Marsilius
Soru 16

I. Dünya Savaşı’na kadar Türkiye’de çalışma ilişkileri ile ilgili düzenlemeler genellikle hangi sektöre dönük olmuştur?

A
Tarım
B
Sanayi
C
Madencilik
D
Gıda
E
Enerji
Soru 17

Refah devletinin özellikle kuramsal alandaki oluşumuna en büyük katkı aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilmiştir?

A
John Maynard Keynes
B
John Stuart Mili
C
Thomas Hobbes
D
John Locke
E
Herbert Spencer
Soru 18

1800’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik alanında çalışanlara yönelik olarak yapılan ilk kapsamlı sigorta uygulamaları hangi ülkede yapılmıştır ?

A
İtalya
B
Fransa
C
Norveç
D
Almanya
E
Hollanda
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun açılımıdır ?

A
Uluslararası Çalışma Örgütü
B
Uluslarası Güvenlik Örgütü
C
Uluslararası Af Örgütü
D
Uluslararası Ticaret Örgütü
E
Uluslararası Sağlık Örgütü
Soru 20

1877 tarihli Mecelle ile işçi-işveren ilişkileri nasıl düzenlenmiştir?

A
işçiyi gözeten hükümler getirilmiştir.
B
işçi-işveren ilişkileri aynı şekilde devam etmiştir.
C
işçilere tatil hakkı getirilmiştir.
D
işveren-işçi ilişkilerini hükümetin çözmesi karara bağlanmıştır.
E
işçi-işveren ilişkileri bireyci ve liberal esaslara bağlanmış, işçi yararına hükümler konmamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x