Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

E. Tönnies’e göre aşağıdakilerden hangisi cemaatin özelliklerinden biri değildir?

A
Yaş, cinsiyet ve evlilik durumu temeline dayanması
B
Samimi ilişkilerin olması
C
Küçük topluluklar olması
D
Irk, etnik köken ve kültürlerin benzer olması
E
Heterojen olmaları
Soru 2

Oligarşi yönetim şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı yönetimdir.
B
Tek kişide toplanan yönetimdir.
C
Dini yasalara göre yönetimdir.
D
Bir grup ya da zümre tarafından yönetimdir.
E
Halkın söz sahibi olduğu anayasa ile yönetimdir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarih sonrası çağların başlangıcına sebep olan gelişmelerden biri değildir?

A
Kavimler göçü
B
Yerleşik hayata geçiş
C
İstanbul’un fethi
D
Yazının bulunması
E
Fransız ihtilali
Soru 4

Dört işlemi bulan, geometri ve aritmetiğin temellerini atan dünya tarihinin ilk devleti olarak bilinen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Asurlular
C
Sümerler
D
Akadlar
E
Babiller
Soru 5

Rousseau’ya göre toplum sözleşmesinin amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A
Mülkiyet hakkının verilmesi
B
işbölümünün sağlanması
C
Kişisel özgürlüklerin korunması
D
Bağımsızlığın korunması
E
Güvenliğin sağlanması
Soru 6

Türkiye'de laiklik kavramından önce aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmıştır?

A
Asrilik
B
ilericilik
C
Düzeylilik
D
Medenilik
E
Akılcılık
Soru 7

Sekülerizm kavramının ortaya çıkışında ilk olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisi etkili olmuştur?

A
Martin Luther
B
Platon
C
Karl Marx
D
Friederich Nietzsche
E
David Hume
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 'laiklik' kavramının felsefi açıklamasıdır?

A
Devletin toplumun tüm dini inançlarına eşit mesafede ve karışmaksızın duruş sergilemesidir.
B
inanma eylemi ile değil, akıl ve mantık yoluyla düşünme yetisidir.
C
Yöntem ve kurallar bakımından toplumu ilgilendiren yasal düzenlemelerde, tavrını toplumsal mutabakatı temel alan ve yaptırım güçlerinden ayrı tutan düşünce modelidir.
D
Dinin yok sayılarak, duygularla düşünebilme yetisidir.
E
Dinsel dogmalara bağlı düşünce biçimidir.
Soru 9

Laiklik 19. yy ortalarında ilk hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A
Amerika
B
Fransa
C
Japonya
D
Almanya
E
Rusya
Soru 10

Laiklik kavramı Türkiye'de anayasaya ilk hangi yılda girmiştir?

A
1921
B
1927
C
1937
D
1945
E
1950
Soru 11

Üçüncü kuşak insan hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynağı doğal hukuk ilkelerine dayanır.
B
Dayanışma hakları olarak da bilinir.
C
Birinci ve ikinci kuşak hakların örgütlü bir şekilde talep edilmesinin ürünüdür.
D
Gelişimi hala devam eden haklardır.
E
Sosyalist geleneklere dayanan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır.
Soru 12

I. Eşitlik hakkı
II. Yaşam hakkı
III. Eğitim hakkı
IV. Çalışma hakkı
Yukarıdakilerden hangileri birincil kuşak insan haklarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, David Held tarafından yapılan devlet kategorilerinden biridir?

A
Modern ulus devlet
B
Komünist devlet
C
Liberal devlet
D
Tam bağımsız devlet
E
Nasyonal sosyalist devlet
Soru 14

Pozitif ya da devlet hukuku olarak da adlandırılan sistemi aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde tanımlamaktadır?

A
Devletten bağımsız olarak ortaya çıkan kural ve düzenlemelerdir.
B
Sadece liberal devlet mekanizmaların uyguladığı hukuki rejimdir.
C
Sadece sosyalist rejimlerin uyguladığı hukuki rejimdir.
D
Devletin elinden çıkan ve uygulanması geçerli kılınan tüm düzenlemelerdir.
E
Meclis otoritesi dışında oluşturulan yasalardır.
Soru 15

Amerika’da 1776 yılında yayınlanan ve tüm insanların doğuştan bağımsız ve hür olduğunu vurgulayan, temel hak ve özgürlükler adına oldukça önemli olan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
UNICEF Bildirisi
C
Virginia insan Hakları Bildirisi
D
Lozan Antlaşması
E
Versay Antlaşması
Soru 16

Resmi anlamdaki kamu yerel yönetimlerine odaklanmış biçimde bir küresel çevre farkındalığı yaratmayı, problemlerle mücadele ederek bir standart oluşturmayı hedefleyen uluslararası organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICLEI
B
UNESCO
C
UNICEF
D
IMF
E
Birleşmiş Milletler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin çevre ve toplum ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A
Hava/oksijen sahalarını koruyucu önlemler almak
B
Çevre yasaları ile caydırıcı önlemler almak
C
Deniz kirliliği ile mücadele etmek
D
Fabrikaların filtreleme işlemlerini denetlemek
E
ihracat fazlası oluşturmayı hedeflemek
Soru 18

Türk topraklarında, yoksul ve yetim çocukların eğitimine yönelik yapılandırılan ve Abdülaziz tarafından kurulan, diğer adı Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düyun-u Umumiye
B
Darüşşafaka
C
Hilal-i Ahmer
D
Hilal-i Ahdar
E
Darülaceze
Soru 19

Günümüz modern yapısında sosyal devletin çocuklara bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitim, çocukların birincil önceliğidir ve devlet bunu karşılamakla yükümlüdür.
B
Çocuklar belli bir yaşa geldiğinde yetişkinler ile aynı hukuki ve maddi haklara sahip olarak az aralıklarla görevlendirilebilirler.
C
Hukuk önünde önce aileler, sonra devlet, tüm yönleriyle çocukların gelişimi için yükümlülük taşır.
D
Çocuklar ailelerin isteklerine bağlı olarak ilkokul çağına gelene kadar çalıştırılabilir.
E
Eğitimden, sosyo-kültürel tüm yaşantılarına kadar devlet, çocuklar üzerinde birincil sorumluluk sahibidir.
Soru 20

Bretton Woods ile temelleri atılmış olan sosyal refaha dayalı bir mekanizma oluşturulmasına felsefi desteği veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Ricardo
B
John Stuart Mili
C
Irving Fisher
D
John Maynard Keynes
E
Jean Baptiste Say
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x