Zihin Felsefesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Zihin Felsefesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Havayı bütün varlığın temeli ve evrendeki bütün hareketin nedeni olarak kabul eden Miletli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empedokles
B
Anaksimenes
C
Herakleitos
D
Tales
E
Anaksimandros
Soru 2

Thomas Aquinas’a göre, duyu nesnesinin zihnin nesnesi haline gelmesini sağlayan akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyum
B
Edilgin akıl
C
irade
D
Etkin akıl
E
Kuramsal akıl
Soru 3

Düşünme kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tamamen zihinsel bir işlemdir.
B
Umma, karar verme ve imgeleme düşünme kavramı altında yer alan olgulardır.
C
Zihinsel imgeler yoluyla düşünme gerçekleştirilemez.
D
Büyük oranda dil aracılığıyla gerçekleştiği düşünülür.
E
Düşünce her zaman için bir şey üzerinedir.
Soru 4

Herakleitos’a göre evrendeki uyumu ve düzeni sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thumos
B
Phren
C
Arkhe
D
Logos
E
Nous
Soru 5

Descartes’ın Aristoteles ile ortak paylaştığı fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıyaslar mantığı, doğru ve kesin bilgiye ulaşmanın yöntemidir.
B
insan akıllı hayvandır.
C
Gerçek bilginin kaynağı deneyimdir.
D
insanda ruh ve beden ayrılmaz bir şekilde birleşmiştir.
E
Bir şeyin özü onun gerçekten ne olduğudur.
Soru 6

Aziz Augustinus’un insana ait ruhun en yüce tarafına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Animus
B
Mens
C
Spiritus
D
Nous
E
Anima
Soru 7

Spinoza’ya göre, bedenin etkileme gücünün artmasına, eksilmesine, tamamlanmasına ya da indirilmesine sebep olan değişiklikleri ve o değişikliklerin idelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
irade
B
Zihin
C
Duygulanış
D
Tutku
E
Eylem
Soru 8

Gerçek veya olanaklı bütün zihinsel şeylerin deneyimlenmesini içeren terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendilik
B
Bilinç
C
Düşünme
D
Bireysellik
E
Öznellik
Soru 9

Berkeley’in idealizminin maddetanımazcılık olarak bilinmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddesel gerçekliğin zihne bağlı olduğunu ileri sürüyor olması
B
Maddenin var olmadığını, gerçekten var olan tek tözün ide olduğunu ileri sürüyor olması
C
Sadece duyumlar aracılığıyla edinilen deneyimlerin bilinebileceğini öne sürüyor olması
D
Doğuştan ideler kuramına karşı çıkıyor olması
E
Nesnenin sahip olduğu niteliklerin nesneye ait olduğunu savunuyor olması
Soru 10

Makinelere, dijital bir bilgisayara düşünmeyi öğretmenin mümkün olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zayıf yapay zeka
B
işlevselcilik
C
Kuvvetli yapay zeka
D
Sembolik yapay zeka
E
Yapay sinirsel sistemler
Soru 11

Hume'e göre, gerçekten var olduğundan ve bilgisinden emin olunabilecek tek şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideler
B
Düşünceler
C
izlenimler
D
inançlar
E
Çağrışımlar
Soru 12

Searle’nin zihin-beden sorununa çözüm olarak öne sürdüğü kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
indirgemeci olmayan materyalizm
B
işlevselcilik
C
Bilgisayar işlevselciliği
D
Epifenomenalizm
E
indirgemeci materyalizm
Soru 13

Zihinsel bir durumun davranışla ilgili olguları açıklayan bir durum olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselcilik
B
Aranedencilik
C
Zihin beyin özdeşliği kuramı
D
Felsefi davranışçılık
E
Fenomenalizm
Soru 14

Aynı zamanda psiko-fiziksel etkileşim olarak da bilinen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psiko-fiziksel paralelizm
B
Töz düalizmi
C
Epifenomenalizm
D
Nitelik düalizmi
E
Aranedencilik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik süreklilik ölçütünün en önemli ve ilk temsilcilerinden biridir?

A
Derek Parfit
B
Sydney Shoemeaker
C
John Perry
D
David Hume
E
John Locke
Soru 16

Birçok zihinsel durumun bilinçli zihnin dışında olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Daniel C. Dennett
C
John Searle
D
Sigmund Freud
E
David Chalmers
Soru 17

Nelerin bilincinde olup nelerin olamayacağımız sorunu bilincin hangi temel öğesine işaret eder?

A
Yönelimsellik
B
Dikkatin belli bir noktaya toplanabilmesi
C
Öznellik
D
Uyanıklık
E
Farkındalık
Soru 18

Kendiliğin zihnin içinde olan bitenlerden varlıksal olarak ayrı olmadığını, aksine zihinde olan bitenler serisinden başka bir şey olmadığını ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarım kuramı
B
Yığın (bundle) kuramı
C
Hikaye kuramı
D
Psikanalitik kuram
E
Arketip kuramı
Soru 19

Ego kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisinin görüşlerine dayanır?

A
Rene Descartes
B
David Hume
C
John Locke
D
Derek Parfit
E
Thomas Reid
Soru 20

Rahip Berkeley’in “düşünen aktif bir ilke” tanımı, kendiliğin hangi özelliğine işaret eder?

A
Bir kişiliğe sahip oluşuna
B
Zihinsel oluşuna
C
Zaman içinde tek oluşuna
D
Eyleyici oluşuna
E
Bir şey oluşuna
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x