Zihin Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı

Zihin Felsefesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles’e göre, bedene ilişkin, durağan olmayan ve bedene canlılık veren ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psyche
B
Entelekheia
C
Anima
D
Nous
E
Logos
Soru 2

Berkeley’in idealizminin maddetanımazcılık olarak bilinmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğuştan ideler kuramına karşı çıkıyor olması
B
Maddenin var olmadığını, gerçekten var olan tek tözün ide olduğunu ileri sürüyor olması
C
Nesnenin sahip olduğu niteliklerin nesneye ait olduğunu savunuyor olması
D
Maddesel gerçekliğin zihne bağlı olduğunu ileri sürüyor olması
E
Sadece duyumlar aracılığıyla edinilen deneyimlerin bilinebileceğini öne sürüyor olması
Soru 3

Spinoza’ya göre, bedenin etkileme gücünün artmasına, eksilmesine, tamamlanmasına ya da indirilmesine sebep olan değişiklikleri ve o değişikliklerin idelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygulanış
B
Eylem
C
Tutku
D
irade
E
Zihin
Soru 4

Antik Çağa ait ilk yazılı eserlerden biri olan İlyada’nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anaksimandros
B
Tales
C
Herakleitos
D
Anaksimenes
E
Homeros
Soru 5

Düşünme kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Umma, karar verme ve imgeleme düşünme kavramı altında yer alan olgulardır.
B
Büyük oranda dil aracılığıyla gerçekleştiği düşünülür.
C
Tamamen zihinsel bir işlemdir.
D
Zihinsel imgeler yoluyla düşünme gerçekleştirilemez.
E
Düşünce her zaman için bir şey üzerinedir.
Soru 6

“Başbakan seçimi kazanacağına inanıyor” ifadesi aşağıdaki zihinsel durumlardan hangisini ifade eder?

A
Algılanmış nitelikler
B
ifadesel tutumlar
C
Hisler
D
Psikolojik nitelikler
E
istenç durumları
Soru 7

Bir çivinin üstüne oturulduğunda duyulan acı hissinin nedeninin çivi olmadığını, sadece oturmanın zamansal olarak acı hissinden önce geldiğini ancak acının nedeni olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psiko-fiziksel etkileşimcilik
B
Epifenomenalizm
C
Nitelik düalizmi
D
Psiko-fiziksel paralelizm
E
Aranedencilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kişisel özdeşlik kuramını ifade eder?

A
Bir kişinin zaman içinde aynı kişi olarak kalmasının koşullarının açıklanması
B
Kişi olmanın koşullarının açıklanması
C
Kişi kavramı ve kendilik arasındaki ilişkinin açıklanması
D
insanın kendine özgü özsel niteliklerini açıklamak
E
Zihin-beden sorununun açıklanması
Soru 9

Kişi olmanın kendilik bilinci ile bağlantısını kişisel özdeşliğin dayanağı olarak ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
DavidWİggins
B
John Locke
C
David Hume
D
Sydney Shoemaker
E
Derek Parfit
Soru 10

Töz düalizmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Psiko-fiziksel etkileşimcilik olarak da bilinir.
B
Zihin ve beden arasında karşılıklı olarak nedensellik ilişkisi vardır.
C
Zihinsel olan kişiye özeldir, dışarıdan gözlemlenemez.
D
En önemli temsilcisi Rene Descartes’dır.
E
Duyularımız aracılığı ile edindiğimiz bilgiler her zaman doğrudur.
Soru 11

Yapay sinirsel sistemler anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Deep Blue yapay sinirsel sistem anlayışının ürünüdür.
B
Yapay sinirsel sistemlerde yaygın olarak üretim sistemi anlayışı kullanılır.
C
Yapay sinirsel sistemler programlanmıştır.
D
Yapay sinirsel sistem anlayışı zihni taklit etme anlayışıdır.
E
Yapay sinirsel sistemler eğitilmiştir.
Soru 12

Ego kuramı aşağıdaki düşünürlerden hangisinin görüşlerine dayanır?

A
Rene Descartes
B
Thomas Reid
C
Derek Parfit
D
David Hume
E
John Locke
Soru 13

Makinelere, dijital bir bilgisayara düşünmeyi öğretmenin mümkün olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselcilik
B
Sembolik yapay zeka
C
Zayıf yapay zeka
D
Kuvvetli yapay zeka
E
Yapay sinirsel sistemler
Soru 14

Makine zekası kavramını ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
John McCarthy
B
Lady Lovelace
C
Colin MCGİnn
D
AlanTuring
E
John Searle
Soru 15

Rahip Berkeley’in “düşünen aktif bir ilke” tanımı, kendiliğin hangi özelliğine işaret eder?

A
Zihinsel oluşuna
B
Bir şey oluşuna
C
Eyleyici oluşuna
D
Zaman içinde tek oluşuna
E
Bir kişiliğe sahip oluşuna
Soru 16

Birçok zihinsel durumun bilinçli zihnin dışında olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Chalmers
B
John Locke
C
Sigmund Freud
D
John Searle
E
Daniel C. Dennett
Soru 17

Nelerin bilincinde olup nelerin olamayacağımız sorunu bilincin hangi temel öğesine işaret eder?

A
Yönelimsellik
B
Uyanıklık
C
Öznellik
D
Dikkatin belli bir noktaya toplanabilmesi
E
Farkındalık
Soru 18

Kendiliğin zihnin içinde olan bitenlerden varlıksal olarak ayrı olmadığını, aksine zihinde olan bitenler serisinden başka bir şey olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Hume
B
Immanuel Kant
C
Daniel C. Dennett
D
Susan Greenfield
E
William James
Soru 19

“Başka kişilerin davranışlarını arzular, niyetler bağlamında açıklayabiliyorsak, o zaman onların da kendimiz gibi bir zihne sahip olduklarını kabul etmeliyiz.” görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranışçılık
B
Benzerlik argümanı
C
Zihin-beyin özdeşliği
D
Halk psikolojisi
E
Aranedencilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi karnımıza şiddetli bir ağrı saplandığında bu ağrıyı doğrudan birinci şahıs formunda hissederek bilmemizi ifade eder?

A
Farkındalık
B
Kendilik bilinci
C
Ayrıcalıklı erişim
D
içebakış
E
Duyarlılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x