Zihin Felsefesi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Zihin Felsefesi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anaksaoras'a göre, başka türlü anlaşılmayan bir evren için anlşaşılır bir taslağı uygulamaya koyan, tümüyle yaygın akıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi
B
Nefret
C
Nous
D
Atom
E
Logos
Soru 2

Aziz Augustinus’un insana ait ruhun en yüce tarafına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mens
B
Spiritus
C
Anima
D
Animus
E
Nous
Soru 3

Marcus Aurelius felsefe tarihinde aşağıdakilerden hangisinin temsilcisidir?

A
Atomculuk
B
Stoacılık
C
Elea Okulu
D
Deneycilik
E
Sofistler
Soru 4

Zihinsel ve fiziksel nitelikler arasındaki ayrım aşağıdaki sorunsallardan hangisi ile ilintilidir?

A
Zihin ve gerçeklik ilişkisi
B
Yönelimsellik
C
Kendiliğin doğası
D
Bilincin doğası
E
Zihin-beden sorunu
Soru 5

Zihin felsefesine sıklıkla verilen diğer ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim felsefesi
B
Metafizik
C
Fizik felsefesi
D
Varlık felsefesi
E
Psikoloji felsefesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel olgu kavramıyla kastedilen şeyler arasında yer almaz?

A
Hayal kurma
B
Hatırlama
C
Duyma
D
imgeleme
E
Eyleme
Soru 7

“Cogito ergo sum” ifadesi Descartes’ın felsefesinde neyi temsil eder?

A
Ben varım önermesinin her söylendiğinde zorunlu olarak doğru olduğunu
B
insanın ölümsüz ruhla özdeş olduğunu
C
Ruhun bilgisinin bedenin bilgisinden daha açık seçik ve kesin olduğunu
D
Şüphe yöntemiyle ulaşılan açık seçik, kesin ve kendinden şüphe edilmez bilgiyi
E
Tanrının varlığının kesin ve kendisinden şüphe edilmez bilgisini
Soru 8

Descartes’ın zihin kuramına göre ideyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihinsel eylem
B
Düşünme biçimi
C
Birincil nitelik
D
Zihnin nesnesi
E
Zihinsel nitelik
Soru 9

Varlığın temeli olarak suyu ortaya atan doğa filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tales
B
Herakleitos
C
Empedokles
D
Anaksimenes
E
Anaksimandros
Soru 10

Aynı zamanda psiko-fiziksel etkileşim olarak da bilinen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aranedencilik
B
Epifenomenalizm
C
Töz düalizmi
D
Nitelik düalizmi
E
Psiko-fiziksel paralelizm
Soru 11

Locke’e göre dış dünyaya ait bir nesnenin bir anlamda zihinsel bir resmi olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algı
B
Birincil nitelik
C
ide
D
ikincil nitelik
E
Duyum
Soru 12

John Searle’in zihin-beden sorununa çözüm olarak önerdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
indirgemeci materyalizm
B
indirgemeci olmayan materyalizm
C
Davranışçılık
D
işlevselcilik
E
Bilgisayar işlevselciliği
Soru 13

Hume'e göre, gerçekten var olduğundan ve bilgisinden emin olunabilecek tek şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
inançlar
B
Çağrışımlar
C
Düşünceler
D
ideler
E
izlenimler
Soru 14

Zihinsel bir durumun davranışla ilgili olguları açıklayan bir durum olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zihin beyin özdeşliği kuramı
B
işlevselcilik
C
Felsefi davranışçılık
D
Aranedencilik
E
Fenomenalizm
Soru 15

Yapay zeka kavramını ilk kez ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Colin MCGİnn
B
John McCarthy
C
Lady Lovelace
D
John Searle
E
AlanTuring
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi karnımıza şiddetli bir ağrı saplandığında bu ağrıyı doğrudan birinci şahıs formunda hissederek bilmemizi ifade eder?

A
Ayrıcalıklı erişim
B
Farkındalık
C
içebakış
D
Duyarlılık
E
Kendilik bilinci
Soru 17

Bundle (Yığın) Kuramı'nı ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Descartes
B
John Locke
C
David Hume
D
Derek Parfit
E
Thomas Reid
17 numaralı soru için açıklama 
Kişisel özdeşliği ve kendiliği ölümsüz bir ruhla tanımlayan Kartezyen düalizm görüşüne karşı 17. yüzyıl düşünürü David Hume deneyci bir yaklaşımla Bundle (Yığın) Kuramı olarak bilinen görüşü ortaya atmıştır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kendinin ayrı bir kişi olduğunun bilincinde olan kişiyi ifade eder?

A
Kendilik
B
Bilinç
C
Öz bilinç
D
Birey
E
Eyleyici
Soru 19

Kişinin kendi içsel, zihinsel durumlarının farkında olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznellik
B
Yönelimsellik
C
içgörü
D
Kendilik bilinci
E
Ayrıcalıklı erişim
Soru 20

Kişisel özdeşlik sorunu aşağıdaki sorulardan hangisi ile ilgilidir?

A
Kişi olmanın koşulları nelerdir?
B
Ben neyim?
C
Varoluş amacım nedir?
D
Ben kimim?
E
Yaşamın anlamı nedir?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x