Zihin Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı

Zihin Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zihin felsefesine sıklıkla verilen diğer ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fizik felsefesi
B
Psikoloji felsefesi
C
Bilim felsefesi
D
Varlık felsefesi
E
Metafizik
Soru 2

“Cogito ergo sum” ifadesi Descartes’ın felsefesinde neyi temsil eder?

A
Ben varım önermesinin her söylendiğinde zorunlu olarak doğru olduğunu
B
insanın ölümsüz ruhla özdeş olduğunu
C
Bedenin var olmadığını
D
Şüphe yöntemiyle ulaşılan açık seçik, kesin ve kendinden şüphe edilmez bilgiyi
E
Tanrının varlığının kesin ve kendisinden şüphe edilmez bilgisini
Soru 3

Aristoteles’e göre nousun insan ruhuna sağladığı farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeşitli bilinç hallerini gerçekleştirme
B
isteme yetisine sahip olma
C
Duyu organları yoluyla aldığı uyaranlara tepki verebilme
D
Çevresini algılama yetisine sahip olma
E
Düşünme ve yargıda bulunma
Soru 4

Platon’a göre ruhun orta katı aşağıdakilerden hangisinin katıdır?

A
Bilgi
B
Kanı
C
Hayal
D
Duyum
E
Algı
Soru 5

John Searle’in zihin-beden sorununa çözüm olarak önerdiği görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
indirgemeci materyalizm
B
indirgemeci olmayan materyalizm
C
Davranışçılık
D
işlevselcilik
E
Bilgisayar işlevselciliği
Soru 6

Benim kırmızı algım ile karşımdaki kimsenin kırmızı algısının aynı olup olmadığı sorusu aşağıdaki sorunsallardan hangisine işaret eder?

A
Zihin-beden sorunu
B
Başka zihinler sorunu
C
Algılanmış nitelikler sorunu
D
Yönelimsellik sorunu
E
Kendilik sorunu
Soru 7

Locke’e göre dış dünyaya ait bir nesnenin bir anlamda zihinsel bir resmi olan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duyum
B
ide
C
Algı
D
Birincil nitelik
E
ikincil nitelik
Soru 8

Deep Blue'nun ürünü olduğu yapay zeka anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağlantılı sinirsel sistemler
B
Yapay sinirsel sistemler
C
Kuvvetli yapay zeka
D
Zayıf yapay zeka
E
Sembolik yapay zeka
Soru 9

Zihinsel ve bedensel olayların birbirine paralel olduğunu ancak birinin diğeriyle etkileşim halinde olmadığını savunan düalist görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epifenomenalizm
B
Psiko-fiziksel etkileşimcilik
C
Aranedencilik
D
Psiko-fiziksel paralelizm
E
Nitelik düalizmi
Soru 10

Acı hissi duymayı beyindeki nörolojik bir nitelikle, yani C sinirlerinin ateşlenmesiyle tanımlayan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?

A
Zihin beyin özdeşliği kuramı
B
işlevselcilik
C
Felsefi davranışçılık
D
Aranedencilik
E
Epifenomenalizm
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka anlayışını kuvvetli ve zayıf yapay zeka olarak ikiye ayırmış ve yapay zeka anlayışını savunmuştur?

A
AlanTuring
B
Colin McGinn
C
Lady Lovelace
D
John McCarthy
E
John Searle
Soru 12

Bundle (Yığın) Kuramı'nı ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rene Descartes
B
Thomas Reid
C
David Hume
D
Derek Parfit
E
John Locke
12 numaralı soru için açıklama 
Kişisel özdeşliği ve kendiliği ölümsüz bir ruhla tanımlayan Kartezyen düalizm görüşüne karşı 17. yüzyıl düşünürü David Hume deneyci bir yaklaşımla Bundle (Yığın) Kuramı olarak bilinen görüşü ortaya atmıştır.
Soru 13

Bilinç kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilinç kavramı zihin-beden sorununun merkezinde yer alır.
B
Bilinç etrafındaki dünyanın farkında olmak demektir.
C
Bilinç kimisinde az kimisinde çok olabilen bir kavramdır.
D
Bilincin ne olduğunun açıklanması bizzat zihnin açıklanmasını gerektirir.
E
Bilinç zihinsel eylemlerden bağımsız değildir.
Soru 14

Sıklıkla bilincin özü olarak düşünülen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farkındalık
B
içe bakış
C
Öznellik
D
içgörü
E
Öz bilinç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişi olmayı belirleyen zihinsel özellik ve kapasitelerden biri değildir?

A
Çevresine tepki verebilme kapasitesi
B
Soyut düşünme yeteneği
C
Ahlaksal, estetik ve dinsel yargılarda bulunabilme yeteneği
D
Dili kullanabilme yeteneği
E
Duygu ve hislere sahip olma kapasitesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kendinin ayrı bir kişi olduğunun bilincinde olan kişiyi ifade eder?

A
Kendilik
B
Bilinç
C
Öz bilinç
D
Birey
E
Eyleyici
Soru 17

Kişisel özdeşlik sorunu aşağıdaki sorulardan hangisi ile ilgilidir?

A
Yaşamın anlamı nedir?
B
Ben neyim?
C
Kişi olmanın koşulları nelerdir?
D
Ben kimim?
E
Varoluş amacım nedir?
Soru 18

Bilinci insanın kendi zihninin içeriklerinin farkında olması şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daniel C. Dennett
B
David Chalmers
C
John Searle
D
John Locke
E
Sigmund Freud
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Dennett’in kendilikle ilgili görüşünü ifade eder?

A
Dışsal nesnelerin içselleştirilerek bir nevi kişiliğe bürünmesidir.
B
Bölünmüş ve çokludur.
C
Merkezi ve bütünlüklü bir kavramdır.
D
id, ego ve superego adı verilen üç kısımdan oluşur.
E
Kendimize ilişkin hikayelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde odaklandığı bir merkezdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kendilik olmak için gereken temel özelliklerden biridir?

A
Eyleyici olmak
B
Varlıksal bir şey olmamak
C
Zaman içinde değişmek ve çoklu olmak
D
Fiziksel olmak
E
Bir kişiliği olmamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x